หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 4) 28 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาแผนที่ภาษี (ดู : 11) 23 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2564 (ดู : 26) 14 ก.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 68) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ดู : 147) 8 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานดับเพลิง (ดู : 101) 2 เม.ย. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 87) 31 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 48) 26 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา (ดู : 61) 12 มี.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 59) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (ดู : 54) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 52) 3 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคบเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 68) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 234) 27 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 122) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 112) 22 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 140) 21 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคักเลือกบุคคลจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (ดู : 70) 19 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 90) 14 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษี (ดู : 88) 11 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง (ดู : 161) 30 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 335) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 252) 27 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 162) 13 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ดู : 221) 6 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) (ดู : 181) 1 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 170) 26 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 215) 2 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 215) 26 ก.ย. 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ (ดู : 218) 25 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 187) 25 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 181) 18 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ดู : 204) 7 ก.ย. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโตรงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 211) 7 ก.ย. 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 214) 24 ส.ค. 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (ดู : 268) 23 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 237) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 231) 11 มิ.ย. 2561
ประกาศผลสอบ (ดู : 271) 22 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 294) 18 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 224) 3 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 263) 19 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื้อผู้สมัครสอบพนักงานจ้าง (ดู : 346) 15 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 319) 22 พ.ย. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 273) 20 พ.ย. 2560
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 249) 1 พ.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 250) 1 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (ดู : 237) 17 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 215) 5 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 299) 15 ก.ย. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 224) 13 ก.ย. 2560
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 235) 30 ส.ค. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 323) 8 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 263) 29 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 253) 29 มิ.ย. 2560
ประกาศนักจัดการงานทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 276) 18 พ.ค. 2560
ประกาศนักจัดการงานทั่วไป เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 248) 18 พ.ค. 2560
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานประเภทวิชาการ (ดู : 325) 9 พ.ย. 59
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ดู : 243) 9 พ.ย. 59
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (ดู : 243) 20 ต.ค. 59
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs