หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 ชนิด (ดู : 0) 24 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์ หมายเลขครุภัณฑ์ 192570031 จำนวน 3 ผืน (ดู : 0) 19 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีดและเข็มฉีดยา จำนวน 2760 ชุด (ดู : 1) 19 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลต์)จำนวน 15 ตัน (ดู : 0) 5 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0046 และ 60-0047 (ดู : 0) 4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารห้องเก็บพัสดุ(หลังเก่า) (ดู : 4) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ จำนวน 700 ชุด (ดู : 5) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลเบญจรงค์เวรามิค จำนวน 4 รายการ (ดู : 6) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายพร้อมเกลี่ย จำนวน 50 คิว (ดู : 3) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (ดู : 2) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ดู : 2) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ติดรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) นข1802 (ดู : 7) 28 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัวอักษรสแตนเลสพร้อมติดตั้งอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมโลโก้เทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 7) 28 มี.ค. 2562
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็กจำนวน 260 ที่นั่ง (ดู : 8) 27 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ บน3612 ชพ (ดู : 5) 27 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (ดู : 4) 27 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพการแสดง ภาคกลางคืน วันที่ 14 เมษายน 2562 (ดู : 4) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่งบริเวณงาน ในวันที่ 13-15 เมษายน (ดู : 4) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที ไฟแสงสีเสียงเครื่องปั่นไฟ (ดู : 5) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ป้ายไวนิล ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลเวที (ดู : 5) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมต สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 น้ิวยาว 20 เมตร (ดู : 5) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุถุงดับเพลิงชนิด c02 ขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ (ดู : 5) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ เต็นท์ ผูกผ้า เก้าอี้ จัดดอกไม้ (บริเวณงาน)โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2562 (ดู : 7) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการไทยทรงดำ ประจำปี 2562 (ดู : 8) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมสปอร์ตแห่ จำรวน 10 วัน (ดู : 8) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.5 เมตร(ติดรถแห่)ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร (พร้อมโครงติดตั้ง ป้ายไวนิล ขนาด2.5x5.0 เมตร (ดู : 5) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง ไฟบนเวที จ้างเหมาติิดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2562 (ดู : 5) 22 มี.ค. 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่านางสังข์ ม.5 (ดู : 6) 21 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถดับเพลิง บท5688 ชพ เข้ารับการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ (ดู : 7) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง (ดู : 6) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกดัมพ์ ทะเบียน 80-6331 ชพ (ดู : 6) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด (ดู : 6) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร 3 นิ้ว จำนวน 60 แฟ้ม (ดู : 6) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 70 ใบ (ดู : 5) 18 มี.ค. 2562
ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 4) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายนเรศน์อุทิศน์อุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง (ดู : 6) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 ชุด (ดู : 9) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 10 กล่อง (ดู : 11) 12 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำห้องส้วม (ดู : 14) 8 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มคัดแยกขยะพร้อมหลังคา จำนวน 3 ชุด (ดู : 11) 5 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์กล้าไม้(ต้นทองอุไร)ดินสำหรับรองก้นหลุมต้นไม้ (ดู : 10) 5 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (ดู : 13) 5 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ดู : 12) 5 มี.ค. 2562
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.62 (ดู : 4) 28 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายรุ่งจิตร์อุทิศ หมู่่ที่ 1 (ดู : 11) 27 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประป สายเขาน้อย ซ.1 หมู่ที่ 7 (ดู : 13) 27 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายชุมแสง ม.11 (ดู : 11) 27 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายบ้านบางเจริญ ม.2 (ดู : 12) 27 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (ดู : 21) 26 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420570023,420570025 (ดู : 18) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 สี (ดู : 14) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ดู : 21) 12 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562) (ดู : 22) 8 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (ดู : 25) 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบคลัชและระบบเกียร์รถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 808463 ชุมพร (ดู : 22) 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 22) 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 27) 31 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดนัดท่ายาง-บ้านคอสน ม.4-8 ตำบลท่ายาง (ดู : 25) 29 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข7845 ชพ. เข้ารับการตรวจสภาพเครื่องยนต์ (ดู : 25) 25 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวันและเครื่องดื่มวันละ1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ (ดู : 32) 23 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs