หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตู้ป้องกันเชื้อในรถพยาบาลฉุกเฉิน นข1802 ชพ และ กต2370 ชพ (ดู : 13) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ดินปลูกหน้าดิน) จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร (ดู : 9) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 10) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ (ดู : 6) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (ดู : 6) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (ดู : 4) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ (ดู : 5) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 5) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยน ระบบเบรกรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) นข1802 ชพ (ดู : 4) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 4) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดตั้งผนัง จำนวน 24 ตัว (ดู : 4) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ (ดู : 5) 28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ (ดู : 4) 28 พ.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศพด. (ดู : 5) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบแอร์ของรถกู้ชีพ ทะเบียน นข 1083 ชพ (ดู : 5) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารวางถังเก็บน้ำพร้อมเดินระบบท่อประปา ภายในศูนย์พัฒนาฯ (ดู : 5) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 6) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 6) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ดู : 6) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ดู : 5) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ดู : 8) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเกาอี้ไม้ยางพารา โครงขาเหล็กกลม จำนวน 170 ชุด (ดู : 6) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนเหล็กพร้อมที่นอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ชุด (ดู : 5) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นห้องสมุด 3 ตอน จำนวน 4 ตัว (ดู : 5) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทรงกลม จำนวน 1 ชุด (ดู : 6) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน 1 ป้อม (ดู : 6) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 14 ชุด (ดู : 5) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 (ดู : 5) 15 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดถัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 เดือน (ดู : 21) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (ดู : 20) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (ดู : 19) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (ดู : 14) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (ดู : 17) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ดู : 13) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ดู : 14) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 50 รีม (ดู : 15) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ (ดู : 12) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ประจำปี 2563 (ดู : 16) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (ดู : 14) 7 พ.ค. 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพี่น้องอุทิศ (ดู : 14) 5 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า (ดู : 13) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร และกาแฟสำเร็จรูป (ดู : 16) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำปลา ปลากระป๋อง และนมกล่อง (ดู : 18) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 4000 ห่อ (ดู : 18) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้ายและกระดาษโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์โควิค-19 จำนวน 4000 ใบ (ดู : 15) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันปาล็ม จำนวน 40000 ขวด (ดู : 27) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางหนังสือ จำนวน 15 ตัว (ดู : 13) 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน จำนวน 8 แผ่น (ดู : 12) 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 15) 22 เม.ย. 2563
ประกาศ(ู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 14) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ดู : 13) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ดู : 17) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 17) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประปาชัมพันธ์แบบไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ป้าย (ดู : 18) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) ม. 2,9 (ดู : 17) 16 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย ม. 9 ต.ท่ายาง (ดู : 17) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย(ช่วงที่ 2) ม.1 (ดู : 16) 14 เม.ย. 2563
บันทึก เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 16) 13 เม.ย. 2563
บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 17) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู ชั้นวางของ 6 ลิ้นชัก จำนวน 11 ใบ (ดู : 17) 13 เม.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs