หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม (ดู : 0) 12 ธ.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ดู : 1) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงประจำรถพยาบาลฉุกเฉินแบบปรับเอนนอนและเข็นเป็นรถนั่งได้ จำนวน 1 เตียง (ดู : 0) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ (ดู : 0) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกและแผ่นซีดี (ดู : 4) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 อย่าง (ดู : 5) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 305 ลูกบาศก์เมตร (ดู : 9) 28 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 8 ป้าย (ดู : 9) 27 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน 1802 (ดู : 10) 26 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่ายาง (ดู : 7) 26 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสายกลางนา ม.6,7,11 ตำบลท่ายาง (ดู : 13) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถบรรทุกขยะส่วนกลาง ทะเบียร 80 8463 เข้ารับการซ่อม (ดู : 11) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถบรรทุกขยะส่วนกลางทเบียน 81 2024 เข้ารับการซ่อม (ดู : 11) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ (ดู : 9) 19 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก (ดู : 9) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถตักหน้า ขุดหลังทะเบียน 226 เข้ารับการตรวจสอบสภาพ (ดู : 10) 15 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบใหญ่ จำนวน 2 หลัง (ดู : 12) 14 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 15 กก. (ดู : 10) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกดัมพ์ 80-6331 (ดู : 11) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในพรุ ม8 (ดู : 10) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ดู : 10) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฮโรลิค รถบรรทุกขยะ 80-8463 (ดู : 11) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยอะไหล่ รถกระเช้าไฟฟ้าส่วนกลาง (ดู : 10) 12 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ บน3612 ชพ จำนวน 2 ใบ (ดู : 12) 9 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ บม 489 ชพ จำนวน 2 ลูก (ดู : 11) 8 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองบางผรา หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง (ดู : 11) 7 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถบรรทุกน้ำส่วนกลางทะเบียน บม489 (ดู : 14) 6 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม) นมสดพาสเจอร์ไรส์(นมโรงเรียน) ชนิดถุงขนาด 200ซีซี จำนวน 44215 ถุง (ดู : 19) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าอาหารเสริม(นม) (ดู : 23) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON IR (ดู : 19) 29 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (ดู : 19) 29 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัดท่ายาง-บ่้านคอสน ม.4-8 ตำบลท่ายาง (ดู : 17) 26 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ4 (ดู : 20) 25 ต.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองบางผรา หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง (ดู : 19) 24 ต.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง (ดู : 18) 24 ต.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายในพรุหมู่ที่ 8 (ดู : 18) 24 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ดู : 31) 22 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข986 ชุมพร (ดู : 20) 19 ต.ค. 2561
บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 18) 19 ต.ค. 2561
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 23) 18 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสริมราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสด ยู.เอส.ที (นมโรงเรียน) (ดู : 20) 17 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสด ยู.เอส.ที(นมโรงเรียน) (ดู : 17) 17 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายบ้านบางเจริญ ม.2 ตำบลท่ายาง (ดู : 26) 12 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจงานจ้าง (ดู : 26) 10 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดนัดท่ายาง-บ้านคอสน หมู่ที่4-8 ตำบลท่ายาง (ดู : 28) 5 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มแบบถัง (ดู : 23) 1 ต.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.61 (ดู : 29) 28 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายบ้านบางเจริญ ม.2 (ดู : 27) 28 ก.ย. 2561
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 20) 28 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง (ดู : 35) 28 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ดู : 27) 26 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบคลัช ระบบเบรกพร้อมตรวจสภาพเครื่องยนต์ รถยนต์ 80-8463 ชพ (ดู : 24) 25 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 27) 25 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 ชนิด (ดู : 19) 25 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอสน (ดู : 22) 24 ก.ย. 2561
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ศพด.บ้านบางคอย (ดู : 27) 24 ก.ย. 2561
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ศพด.โรงเรียนวัดพิชัยยาราม (ดู : 19) 24 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง (ดู : 21) 24 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว (ดู : 24) 24 ก.ย. 2561
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง (ดู : 34) 24 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs