หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420570023,420570025 (ดู : 1) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 สี (ดู : 2) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ดู : 6) 12 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562) (ดู : 6) 8 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (ดู : 8) 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบคลัชและระบบเกียร์รถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 808463 ชุมพร (ดู : 6) 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 6) 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 12) 31 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดนัดท่ายาง-บ้านคอสน ม.4-8 ตำบลท่ายาง (ดู : 8) 29 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข7845 ชพ. เข้ารับการตรวจสภาพเครื่องยนต์ (ดู : 8) 25 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวันและเครื่องดื่มวันละ1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ (ดู : 12) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 ราย (ดู : 10) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ยาบ้า) จำนวน 10 กล่อง (ดู : 16) 22 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ดู : 18) 22 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ดู : 12) 22 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 13) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ (ดู : 15) 16 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ดู : 11) 16 ม.ค. 2562
บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ดู : 16) 15 ม.ค. 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 18) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ดู : 15) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์808463 เข้ารับการตรวจสภาพเครื่องยนต์ (ดู : 13) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด NS120 3K 806331 (ดู : 15) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมทำการซ่อม 806331 (ดู : 13) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล(ตุ๊กตาคละแบบ)จำนวน 58 ตัว (ดู : 15) 9 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเด็กเล่นปาโป่ง (ดู : 17) 7 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม (ดู : 13) 7 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำผลไม้ปั่นพร้อมแก้วและหลอด จำนวน 2 ถัง (ดู : 11) 7 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 12 ม.ค.62 (ดู : 11) 3 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบายสี จำนวน 300 ตัว (ดู : 15) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด (ดู : 25) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (ดู : 24) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 หลอด (ดู : 21) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (ดู : 17) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ 5350 ชพ (ดู : 15) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง รถดับเพลิงทะเบียน 5688 ชพ (ดู : 20) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม (ดู : 31) 12 ธ.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ดู : 23) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงประจำรถพยาบาลฉุกเฉินแบบปรับเอนนอนและเข็นเป็นรถนั่งได้ จำนวน 1 เตียง (ดู : 27) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ (ดู : 21) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกและแผ่นซีดี (ดู : 27) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 อย่าง (ดู : 34) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 305 ลูกบาศก์เมตร (ดู : 34) 28 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 8 ป้าย (ดู : 31) 27 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน 1802 (ดู : 32) 26 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่ายาง (ดู : 31) 26 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสายกลางนา ม.6,7,11 ตำบลท่ายาง (ดู : 35) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถบรรทุกขยะส่วนกลาง ทะเบียร 80 8463 เข้ารับการซ่อม (ดู : 34) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถบรรทุกขยะส่วนกลางทเบียน 81 2024 เข้ารับการซ่อม (ดู : 39) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ (ดู : 30) 19 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก (ดู : 31) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถตักหน้า ขุดหลังทะเบียน 226 เข้ารับการตรวจสอบสภาพ (ดู : 32) 15 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบใหญ่ จำนวน 2 หลัง (ดู : 41) 14 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 15 กก. (ดู : 35) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกดัมพ์ 80-6331 (ดู : 28) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในพรุ ม8 (ดู : 27) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ดู : 29) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฮโรลิค รถบรรทุกขยะ 80-8463 (ดู : 32) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยอะไหล่ รถกระเช้าไฟฟ้าส่วนกลาง (ดู : 27) 12 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ บน3612 ชพ จำนวน 2 ใบ (ดู : 35) 9 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs