หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่ 13 ต.ค.61 (ดู : 37) 10 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปูพื้นสะพานไม้เคี่ยมในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ (ดู : 90) 10 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการว่าย ปั่น วิ่ง เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดชุมพร (ดู : 97) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 25 ราย (ดู : 110) 11 มิ.ย. 2561
ดาวโหลดใบสมัครเทพีสงกรานต์ (ดู : 119) 2 เม.ย. 2561
กำหนดการและหลักเกณฑ์การประกวดงานประเพณีสงกรานต์และก่อเจดีย์ทราย ประจำปี 2561 (ดู : 114) 28 มี.ค. 2561
ดาวโหลดใบสมัครประกวด Miss Secand Hand ชุดแฟนซี(แม่หม้าย) (ดู : 96) 28 มี.ค. 2561
ดาวโหลดใบสมัครประกวดอาหารคาวหวาน (ดู : 75) 28 มี.ค. 2561
ดาวโหลดใบสมัครประกวดก่อเจดีย์ทราย (ดู : 65) 28 มี.ค. 2561
ดาวโหลดใบสมัครประกวดสาวประเภท 2 (ดู : 64) 28 มี.ค. 2561
ดาวโหลดใบสมัครประกวดหนูน้อยสงกรานต์ (ดู : 67) 28 มี.ค. 2561
ดาวโหลดใบสมัครประกวดสุนัขแฟนซี (ดู : 66) 28 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต (ดู : 80) 28 มี.ค. 2561
ขอเชิญบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลและต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ (ดู : 90) 28 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์และก่อเจดีย์ทราย (ดู : 145) 23 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 115) 9 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดภาพถ่าย (ดู : 124) 8 ก.พ. 2561
ประกาศเรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 (ดู : 132) 12 ธ.ค. 2560
ประกาศเรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่ายาง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2561 (ดู : 134) 12 ธ.ค. 2560
ประกาศ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2561 และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 124) 12 ธ.ค. 2560
ประกาศการจัดงานลอยกระทง (ดู : 134) 20 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2560 (ดู : 117) 19 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 135) 5 ต.ค. 2560
ปชส.การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (ดู : 150) 21 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร (ดู : 113) 21 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 97) 13 ก.ย. 2560
สามารถดาวโหลดระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลท่ายางคัพ ประจำปี 2560 (ดู : 212) 24 ส.ค. 2560
สามารถดาวโหลดใบสมัครการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (ดู : 147) 23 ส.ค. 2560
ดาวโหลดใบสมัครการแข่งขัน บุฟเฟ่ต์ ทุเรียน อร่อยไม่อั่น (ดู : 144) 10 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 12 สิงหาคม 2560 (ดู : 115) 9 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประวัติธงชาติไทย 100 ปี (ดู : 105) 1 ส.ค. 2560
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (ดู : 103) 26 ก.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ดู : 111) 18 ก.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ดู : 108) 18 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา (ดู : 133) 30 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องห้ามทำการประมงโดยใช้เครื่องปั่นไฟในระยะ7ไมล์ทะเล (ดู : 128) 23 มิ.ย. 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำชุมพร งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า หน้าโรงแรมบ้านพักรื่นฤดี ในวันที่ 30 พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (ดู : 131) 29 พ.ค. 2560
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 (ดู : 130) 21 เม.ย. 2560
ประกาศเรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) (ดู : 149) 15 มี.ค. 2560
ประกาศ แก้ไขกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ในวันหยุดราชการ (ดู : 138) 23 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมนอกสถานที่ประจำปี 2560 (ดู : 189) 22 ก.พ. 2560
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ดู : 155) 22 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 21 มกราคม 2560 (ดู : 143) 20 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ การจัดพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร ถวายพระบรมศพ (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ดู : 123) 18 ม.ค. 2560
ประกาศ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู : 170) 4 ม.ค. 2560
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยืสินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดชุมพร อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที (ดู : 211) 4 ม.ค. 2560
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 160) 4 ม.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 166) 15 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 170) 6 ธ.ค. 2559
แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2559 (ดู : 106) 17 ต.ค. 2559
เทศบาลตำบลท่ายาง ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการในพื้นที่ สถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อค้า ประชาชน ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 ในเวลา 19.00 ของทุกวัน เป็นเวลา 30 วัน (ดู : 208) 16 ต.ค. 2559
กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอล ท่ายางคัพ ประจำปี 2559 (ดู : 184) 28 ก.ย. 2559
รายชื่อทีมและสายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลท่ายางคัพ (ดู : 214) 16 ก.ย. 2559
รายชื่อทีมและสายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลท่ายางคัพ (ดู : 245) 16 ก.ย. 2559
แจ้งระงับจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 15 กันยายน 2559 (ดู : 153) 15 ก.ย. 2559
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (ดู : 221) 2 ก.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2559 (ดู : 195) 27 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 184) 27 ก.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2559 (ดู : 238) 27 ก.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2559 (ดู : 257) 27 ก.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs