หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  (ดู : 24)
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ดู : 16)
เทศบาลตำบลท่ายางขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสอบถาม  (ดู : 16)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดถัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 เดือน (ดู : 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (ดู : 8)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ดู : 38)
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานดับเพลิง (ดู : 28)
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 26)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 18)
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 34)
ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 27)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
เทศบาลตำบลท่ายางได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ให้แก่จุดคัดครอง ทั้ง 11 หมู่บ้าน
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) วันที่ 1 เมษายน 2563
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) วันที่ 31 มีนาคม 2563
อ่านรายละเอียด
โครงการคนไทย ไม่ทิ้งกัน โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทำความสะอาดสู้โควิด-19
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่ายางในการเก็บขยะชายหาด ณ บ้านบางตุ่ม
อ่านรายละเอียด
อบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดพิธีทำบุญเทศบาล ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด
ปฐมนิเทศนักเรียน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ายาง)
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs