หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปูพื้นสะพานไม้เคี่ยมในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ (ดู : 52)
ประชาสัมพันธ์โครงการว่าย ปั่น วิ่ง เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดชุมพร (ดู : 44)
ประกาศการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 25 ราย (ดู : 52)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (ดู : 0)
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์  (ดู : 0)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 9)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ดู : 14)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโตรงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 18)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 3)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ดู : 33)
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2561  (ดู : 36)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
เทศบาลตำบลท่ายางต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลกระจับ
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางต้อนรับคณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินและคณะศึกษาดูงาน
อ่านรายละเอียด
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่นักศุกษา ประชาชน และพนักงานเทศบาล
อ่านรายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการบริการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs