หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย(ภาษีป้ายอัตราใหม่) (ดู : 14)
ประกาศเรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พุทธศักราช 2564และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 15)
ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู : 18)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา ม.6 (ดู : 3)
บันทึกการขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางในและยางนอกรถบรรทุกน้ำ บน3612 ชพ (ดู : 3)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศ...เทศบาลตำบลท่ายางรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 2)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาแผนที่ภาษี (ดู : 60)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 28)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 29)
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 36)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลาในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.9)13 ตุลาคม
อ่านรายละเอียด
มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ได้มอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ โดยศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางร่วมกิจกรรมในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
อ่านรายละเอียด
ดำเนินการดูดโคลนในท่อระบายน้ำหมู่บ้านชุมพรธานี
อ่านรายละเอียด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพื้นที่สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด
ประชุมติดตามงานคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs