หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน (ดู : 71)
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบรายชื่อสถานที่ และลำดับในบัญชีเลือกตั้ง ส.ส. (ดู : 11)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ดู : 14)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 ชนิด (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์ หมายเลขครุภัณฑ์ 192570031 จำนวน 3 ผืน (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีดและเข็มฉีดยา จำนวน 2760 ชุด (ดู : 1)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 142)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 104)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 53)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 0)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 31)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พงส. 2563 (ดู : 34)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคัภัย ณ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
อ่านรายละเอียด
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ปากข้าวสาร (จังหวัดสระบุรี)
อ่านรายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกล้วยน้ำว้าในตำบลท่ายาง ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บึงบา
อ่านรายละเอียด
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562 (งานพัฒนาชุมชน)
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาสตรี(หลักสูตรระยะสั้นทำขนม)
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทำความสะอาดริมเขื่อนบ้านปากมหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs