หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ดาวโหลดใบสมัครเทพีสงกรานต์ (ดู : 24)
กำหนดการและหลักเกณฑ์การประกวดงานประเพณีสงกรานต์และก่อเจดีย์ทราย ประจำปี 2561 (ดู : 48)
ดาวโหลดใบสมัครประกวด Miss Secand Hand ชุดแฟนซี(แม่หม้าย) (ดู : 28)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 0)
บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 2)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 4)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 7)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 70)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 3)
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 5)
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2561 (ดู : 4)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อสม.ตำบลท่ายาง ประธานชุมชนตำบลท่ายางร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด
รวมภาพกิจกรรมวันแม่แห่ง
ชาติ 12 สิงหาคม 2557
อ่านรายละเอียด
โครงการส่งเสริมปรับปรุง
แก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมพิธีเปิด
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
อ่านรายละเอียด
แห่เทียนจำนำพรษา ประจำปี 2557
อ่านรายละเอียด
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันเทศบาลสำนัก
งานเทศบาลตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางร่วม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs