หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่ 13 ต.ค.61 (ดู : 37)
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปูพื้นสะพานไม้เคี่ยมในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ (ดู : 90)
ประชาสัมพันธ์โครงการว่าย ปั่น วิ่ง เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดชุมพร (ดู : 97)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม (ดู : 0)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงประจำรถพยาบาลฉุกเฉินแบบปรับเอนนอนและเข็นเป็นรถนั่งได้ จำนวน 1 เตียง (ดู : 0)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 5)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 13)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ดู : 46)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 32)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 38)
ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 52)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทำความสะอาดชายทะเล หมู่ที่ 3
อ่านรายละเอียด
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อ่านรายละเอียด
โครงการดูงานผู้สูงอายุ
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลกระจับ
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางต้อนรับคณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินและคณะศึกษาดูงาน
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs