หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปูพื้นสะพานไม้เคี่ยมในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ (ดู : 30)
ประชาสัมพันธ์โครงการว่าย ปั่น วิ่ง เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดชุมพร (ดู : 36)
ประกาศการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 25 ราย (ดู : 38)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 อย่าง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 ชนิด (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายสติ๊กเกอร์รีดบนโฟมบอร์ดพร้อมด้านจับ (ดู : 5)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  (ดู : 35)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 49)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ดู : 18)
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2561  (ดู : 26)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 56)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
เทศบาลตำบลท่ายางต้อนรับคณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินและคณะศึกษาดูงาน
อ่านรายละเอียด
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่นักศุกษา ประชาชน และพนักงานเทศบาล
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
ประชุมโครงการจัดทำ/ทบทวนแผนการพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2561-2564
อ่านรายละเอียด
ติิดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองเด็กในชุมชน
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs