หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (ดู : 26)
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ปัญหามลพิษ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 9)
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสตรี(หลักสูตรระยะสั้นทำขนม) (ดู : 17)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420570023,420570025 (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 สี (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ดู : 6)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 94)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 75)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 23)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 25)
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 80)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 91)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บึงบา
อ่านรายละเอียด
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562 (งานพัฒนาชุมชน)
อ่านรายละเอียด
โครงการพัฒนาสตรี(หลักสูตรระยะสั้นทำขนม)
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทำความสะอาดริมเขื่อนบ้านปากมหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
โครงการประชุมประจำเดือนอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด
พิธีมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2561
อ่านรายละเอียด
ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs