หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปูพื้นสะพานไม้เคี่ยมในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ (ดู : 10)
ประชาสัมพันธ์โครงการว่าย ปั่น วิ่ง เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดชุมพร (ดู : 24)
ประกาศการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 25 ราย (ดู : 25)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์กล้อง แบตเตอรี่ (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถตักหน้า ขุดหลัง เข้ารับการปรับปรุง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ (ดู : 2)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 33)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 29)
ประกาศผลสอบ (ดู : 48)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2561  (ดู : 2)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 33)
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 39)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
ติิดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองเด็กในชุมชน
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 4,5 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 8,10,11 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 3,6,7 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
อ่านรายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการชุมชนจำนวน 24 ชุมชน (11 หมู่บ้าน)
อ่านรายละเอียด
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายคอสน หมุ่ที่ 8 ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs