หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 9)
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 (ดู : 29)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0027 (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด (Syringe และเข็มฉีดยา) จำนวน 1,372 โต๊ส (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข986 ชพ (ดู : 1)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 25)
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ดู : 104)
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานดับเพลิง (ดู : 78)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  (ดู : 1)
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ดู : 5)
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 15)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด
ประชุมติดตามงานคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
อ่านรายละเอียด
ประชุมร่างแผนพลังงานระดับชุมชน
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านรายละเอียด
จัดประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อ่านรายละเอียด
ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กในระดับตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ให้แก่จุดคัดครอง ทั้ง 11 หมู่บ้าน
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) วันที่ 1 เมษายน 2563
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) วันที่ 31 มีนาคม 2563
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs